Bygg och måla

Ventilation och FTX-system

Effektiv ventilation är avgörande för att skapa en hälsosam och bekväm inomhusmiljö. Ett av de mest avancerade ventilationssystemen som används idag är FTX-systemet. I denna artikel kommer vi att utforska vad FTX-system är, hur de fungerar och vilka fördelar de erbjuder. Vi kommer även att titta på installation, underhåll och

Fortsätt läsa

Planera ditt enskilda avlopp

Funderar du på att skaffa enskilt avlopp eller åtgärda det som du redan har, så finns det en del saker du måste tänka på. Det är du som ägare av huset som även äger själva planeringsprocessen för att anlägga ett eget avlopp. Sedan är det miljökontoret i din kommun som

Fortsätt läsa

Hur fungerar solceller?

Idag är det inte ovanligt att man har solceller installerat, och har man inte redan installerat det så finns det ofta en nyfikenhet eller ett intresse för att göra det i framtiden. Med andra ord är solceller en rätt vanligt förekommande energikälla, och att installera solceller i Västerås eller någon

Fortsätt läsa

Fasadrenovering – Funktion och orsak

Alla hus behöver tids nog fasadrenovering. Detta gör att byggnationen står sig över tid och  minimerar risk för skador. Frågan är då vilken åtgärd som ska sätta in. Är det läge att även tilläggsisolera eller räcker det med en omputsning? Några alternativ på fasadarbete är: Ny puts vid fasadrenovering Ska

Fortsätt läsa