Bygg och måla

Hur fungerar solceller?

Idag är det inte ovanligt att man har solceller installerat, och har man inte redan installerat det så finns det ofta en nyfikenhet eller ett intresse för att göra det i framtiden. Med andra ord är solceller en rätt vanligt förekommande energikälla, och att installera solceller i Västerås eller någon annan stad blir allt mer eftertraktat. Något som många däremot inte har full koll på är hur solceller fungerar. Detta redogör vi för nedan, för att du ska få full koll på vad som faktiskt händer då solen träffar solpanelerna.

Solceller- så fungerar det

Att installera solceller blir allt vanligare i dagens samhälle, främst då det är en typ av modern teknik som möjliggör för ett hushåll att bli mer miljövänligt och att sänka sina elkostnader. Idag är många måna om att göra mer och bättre för miljön, och det är inte heller ovanligt att man försöker hitta sätt som gör att man kan minska sina kostnader. Men hur fungerar egentligen solcellerna? Det ska vi berätta för er.

 • Solens strålar når jordens yta
  Första steget i processen om solcellerna och deras omvandling av energi är att solens strålar träffar jordens yta. Faktum är att den mängd solljus som träffar jordens yta varje dag är 8000 gånger större än den mängd som vi kan göra av med, varje år. Med andra ord finns det väldigt mycket solenergi att ta del av, och det finns alla möjligheter att sätta igång processen.
 • Solpanelerna absorberar solljuset
  Andra steget i processen är att du sätter upp solceller som sen kan absorbera all denna solenergi som träffar jordens yta varje dag. Solpanelerna tar vara på solljuset och absorberar energin till sina plattor, som sen skapar en typ av elektrisk spänning mellan panelens fram- och baksida. Det i sin tur bildar en likström.
 • Spänningen transporteras till växelriktaren
  När den här likströmmen har bildats skapas ett annat typ av led, som då går ut på att den här likströmmen skickas vidare till en växelriktare som har satts upp i ditt hem i och med solcellsinstallationen. Det är just den här växelriktaren som sköter själva omvandlingen, där spänningen och likströmmen förvandlas till växelström.
 • Växelströmmen tar sig in i husets uttag
  Följande steg ser ut som så att den skapade växelströmmen, vilket indirekt är den förnybara energin som vi ska använda, skickas vidare till den elcentral som finns i ditt hushåll. Det är elcentralen som styr tillgången och förbrukningen av el i hemmet, så när växelströmmen finns där kommer den transporteras vidare till hemmets eluttag.
 • Dags att använda elen!
  När strömmen har tagit sig hela vägen från solpanellerna, förvandlats till växelström i din elcentral, och sen till sist tagit sig vidare ut i dina eluttag är det helt enkelt dags att använda elen. Då är det bara att du använder eluttaget som vanligt, bara med skillnaden att elen kommer från solen och inte ”vanliga” begränsade resurser.

Det finns ingen tvekan om att en installation av solceller kan förbättra ditt hushåll, inte minst med tanke på att du gör en insats för miljön och minskar användningen av konstgjord el. Det bästa är att energin från dina solceller omvandlas till el som kan förbrukas när som helst, och den el du inte använder kan sparas eller säljas vidare för en extra inkomst!