Bygg och måla

OVK – En nyckel till frisk inomhusluft

I dagens moderna byggnader, där energieffektivitet och täthet är av högsta prioritet, blir ventilationssystemens funktion allt viktigare. OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en central del av detta, och syftar till att säkerställa att byggnaders ventilationssystem fungerar som de ska. OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll av

Fortsätt läsa

En insikt i dagens dynamiska elmarknad

I en tid där hållbarhet och energieffektivitet är i fokus, blir förståelsen för elpriser allt viktigare för konsumenter. En av de mest diskuterade aspekterna av elpriser är spotpriset. Men vad är det, och hur påverkar det din elräkning? Spotprisets natur Spotpriset på el är det pris som bestäms vid ett

Fortsätt läsa