Bygg och måla

Planera ditt enskilda avlopp

Funderar du på att skaffa enskilt avlopp eller åtgärda det som du redan har, så finns det en del saker du måste tänka på. Det är du som ägare av huset som även äger själva planeringsprocessen för att anlägga ett eget avlopp. Sedan är det miljökontoret i din kommun som beslutar om din ansökan om att få anlägga enskilt avlopp i Helsingborg går igenom eller inte. Du måste innan din ansökan se till att välja teknik samt även upprätta olika handlingar som ska bifogas med ansökan.

Skaffa dig mer kunskaper kring enskilt avlopp

De flesta av oss har inte så stor koll på hur avloppsrening fungerar. Det är därmed en god idé att du läser på om det, inför att gräva själv eller för att kunna beställa dräneringsarbeten eller grävning av enskilt avlopp. Läs in dig på syftet med avloppsrening och ta reda på varför det är viktigt att en anläggning uppfyller vissa krav. Du kan kolla på din kommuns hemsida för att ta reda på vad det finns för olika krav kring avloppsanläggningar där du bor. Utifrån dessa krav samt din tomts förutsättningar ska du sedan välja rätt teknik för din avloppsanläggning. Du kan få hjälp med att välja teknik genom att anlita en entreprenör men det är bra om du ändå har läst på om olika tekniker. Det så att du har koll på hur allt fungerar.

Ta hjälp av entreprenör

Det är inte fel att ta hjälp av en entreprenör för att då hjälp med planeringen av din anläggning. De kan visa dig hur du ska utforma den samt göra ritningar och upprätta de handlingar du måste bifoga din ansökan. Är det så att det finns en risk för att förorena vattentäkter eller om det är så att markförhållandena i ditt område gör det svårt att anlägga ett enskilt avlopp så kan det vara bra att anlita en konsult för att utreda de risker och möjligheter som finns med olika avloppslösningar. När allt är klart inför anläggningen så ska du fylla i en blankett om tillstånd för avloppsanläggning. Tillsammans med ansökan ska du bifoga de handlingar som din kommun kräver. När du sedan får ett skriftligt beslut om att tillståndet är godkänt så kan du börja anlägga avloppet. Om du anlitar en entreprenör se då till att göra upp en bra tidsplan för arbetet.