Bygg och måla

Vid dessa tillfällen behövs ett bygglov

I en kommun finns det alltid en detaljplan eller områdesplan som säger vilka byggnader som får lov att finnas i olika områden. Faktorer som styr detta kan vara t.ex. industrier, buller från vägar och järnvägar, vattentäkter och åkermark. För att kunna säkerställa att nya byggnader anläggs på säkra ställen är

Fortsätt läsa

Så fungerar en solcellsanläggning

Har du sett ett tak som ser annorlunda ut, med stora blåsvarta paneler som ligger ovanpå det befintliga takmaterialet? Då är det troligen en solcellsanläggning du har sett. Att man kan utvinna energi från solen är ingen direkt nyhet men det har kommit att talas om flitigt på senare år.

Fortsätt läsa

Vad gäller där du vill bygga?

Om du ska bygga nytt, ändra eller riva så finns det bestämmelser kring detta. För en del saker krävs det bygglov, för andra krävs det en så kallad anmälan. Det som avgör vad du får bygga är var din fastighet ligger. Det finns nämligen olika regler beroende på om fastigheten

Fortsätt läsa