Bygg och måla

Så fungerar en solcellsanläggning

Har du sett ett tak som ser annorlunda ut, med stora blåsvarta paneler som ligger ovanpå det befintliga takmaterialet? Då är det troligen en solcellsanläggning du har sett. Att man kan utvinna energi från solen är ingen direkt nyhet men det har kommit att talas om flitigt på senare år. Många privatpersoner väljer också att installera egna solcellsanläggningar på villan eller fritidshuset, för att kunna producera sin egen el. Men hur fungerar det egentligen?

Solens energi blir till el

I en solcellsanläggning finns solceller som hänger ihop med varandra och när solens strålar möter dessa uppstår elektrisk spänning mellan cellernas fram, – och baksidor. För att kunna ta vara på energin har en ledning kopplats just mellan cellernas två sidor, vilket gör att likström bildas.

För att sedan kunna använda energin som el i den aktuella byggnaden behövs en växelriktare, som riktar om likströmmen till växelström. Detta ger helt vanlig, men egenproducerad el, att driva belysning, hushållsmaskiner och all annan elektronisk utrustning i hemmet med!

Solpanelerna kan dock inte lagra överskottsenergi men om man kompletterar systemet med speciella batterier kan man använda överbliven energi under dygnets mörka timmar. Alternativet är att köpa el från ett elbolag under dom timmarna som solen inte är uppe och komplettera med det istället.

Stor eller liten solcellsanläggning?

Solcellsanläggningar finns i olika storlekar och hur stort man behöver ha beror såklart på hur mycket el man förbrukar. En stor villa för året runt-boende kräver mer än ett litet fritidshus som bara används under sommaren. Hur vida man behöver en stor eller liten anläggning beror alltså på behovet. Förbrukar man väldigt mycket el kan det vara svårt att bli helt självförsörjande och man kan behöva ett vanligt elbolag som back up.

Fördelar med en solcellsanläggning

En solcellsanläggning kräver minimalt med underhåll när den väl har kommit på plats, vilket är en utan fördelarna. En annan fördel är att det är ett mer miljövänligt alternativ eftersom man kan säga att man återvinner solens strålar. Detta är troligtvis också en utan anledningarna till att många valt att installera solceller på senare år, eftersom allt fler blivit medvetna dom klimatförändringar och den försämrade miljön i världen.

Andra fördelar som ofta nämns när det kommer till solceller och solenergi är:

  • Man kan sälja ett eventuellt överskott till elbolag
  • Ökat värde på fastigheten
  • Inga farliga utsläpp
  • Ger el även under mörk vinter och regniga somrar