Bygg och måla

Då är du i behov av bra gräsmattejord

För dig som vill ha en fin och lättskött gräsmatta är det viktigt att tänka på underlaget. Om du väljer ett bra underlag kommer du kunna få både en grönare och mer slitstark gräsmatta. Den kommer också att tåla både regn och torka på ett bättre sätt. För nederbörd och höga temperaturer kommer att komma oavsett vart i landet du bor. Det finns främst två anledningar till när du är i behov av bra gräsmattejord.

Dessa anledningar är när du ska:

  • Så en ny gräsmatta eller annan gräsyta i till exempel parker
  • Restaurera en redan lagd gräsmatta eller gräsyta

Det spelar ingen roll om det är sådda gräsytor eller gräs som du ska rulla ut, så kallat rullgräs. Gräsmattejord kan komma antingen som ogödslad eller gödslad. Om du väljer en gödslad jord bör du grundgödsla den när du sår eller rullar ut gräset. Men alternativen finns för att du ska finna det som passar dig och ditt syfte bäst.

Därför ska du använda gräsmattejord

Om du lägger ner tid och pengar på att få en fin gräsmatta, eller annan vald gräsyta, vill du ju givetvis ha ett bra resultat. En kvalitativ gräsmattejord är därför väldigt viktigt för att du ska uppnå så bra resultat som möjligt. Den största fördelen är just att den är anpassad för att få gräs att etablera sig och växa, oavsett om du ska så eller rulla ut gräset.

En annan skillnad är att gräsmattejord är redo att så i. Om du väljer någon annan jord som inte är anpassad på detta sätt, kommer inte heller resultatet bli så bra som du antagligen önskar dig. Denna typ av jord ska vara luckrad för att gräsmattan ska kunna rota sig. Den har ofta sand i sig som ger både struktur och släpper lättare igenom det som behövs. Leran som också finns i blandningen ökar tillsammans med det organiska materialet fukten i jorden och ger en ökad förmåga att hålla näringen.

Hur mycket jord du behöver lägga beror på hur strukturen ser ut och hur kompakt marken under växtjorden är.