Bygg och måla

Bygga solpaneler på Gotland

Intresset för solpaneler, främst på Gotland, har ökat genom åren på grund av olika faktorer som till exempel olika slags ekonomiskt stöd till investeringarna samt en billigare teknik. I Sverige har just solpaneler använts sedan 1970-talet och då främst till husvagnar, båtar och fyrar. Det är Energimyndigheten som testar kvaliteten hos olika solcellsmoduler och deras tester har visat att dessa moduler är hållbara och passar bra för svenskt klimat.

De flesta som är intresserade av detta, vet nog vad ett solcellssystem är och syftet med solpaneler. För de som inte har riktigt koll på detta så består ett solcellssystem av tre olika komponenter: solcellspanel, växelriktare samt ställningen som bär själva solcellspanelen. Denna producerar likström, som sedan växelriktaren omvandlar till växelström och som då går att använda i fastigheten eller leverera till nätet. Den överstigande delen av solel kan säljas till ett elhandelsbolag.

Hur får man installera solpaneler på Gotland?

Det finns många olika aktörer som kan använda sig av solpaneler på Gotland. Förutom privatpersoner som småhusägare och lantbrukare, kan även näringsidkande fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ha nytta av att installera solpaneler på Gotland.

Att installera i en solenergianläggning kan man göra genom att till exempel köpa färdiga solcellspaket för att underlätta processen. Det finns dock en hel del information om regler och villkor som finns kring installation av solpaneler på Gotland som är viktiga att känna till om man vill påbörja proceduren.

Det finns flera frågor som man också behöver fundera på och undersöka som till exempel: har din fastighet rätt förutsättningar, hur stor anläggning du ska ha, vilket stöd och intäkter du har möjlighet att ansöka om och erhålla, vad det kostar att installera solpaneler, vad du ska tänka på när du väljer leverantör och installatör, rättigheter och skyldigheter, hur du sköter den dagliga driften och underhållet av din anläggning samt vad du ska göra om eller när du vill avveckla din solenergianläggning.

För att få information och svar på dessa frågor finns det flera olika vägar att gå, du kan till exempel finna bra information på olika hemsidor eller så kan du kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare.