Bygg och måla

Välja företag för stambyte i Stockholm

Då stambyte är ett av de största renoveringsprojekt som en bostadsförening genomför bör styrelsen lägga stor vikt vid att välja rätt företag för tjänsten. Ett företag som kan erbjuda hjälp, projektering och totalentreprenad på ett sätt som möter föreningens behov.

Oberoende kontroll av stammar

Det finns oberoende konsultföretag som kan anlitas i ett första steg. Dessa undersöker om stambyte behöver ske eller om det finns andra alternativ. Då de inte tjänar något på att hävda att renovering krävs kan de även vara helt oberoende, i jämförelse mot de företag som genomför stambyte i Stockholm. Konsultföretaget gör en behovsanalys och kan därefter ge ett underlag som kan ligga till grund för offerter. I och med att underlaget finns kan man lätt begära in offerter från flera byggföretag som erbjuder stambyte.

Offerter vid stambyte

Ett steg, som aldrig får hoppas över, är att ta in offerter. I jämförelser är det tydligt att priset för stambyte i Stockholm varierar stort. Det betyder inte per automatik att företaget med lägst pris alltid är bäst. Att få in offerter är ett sätt att rama in vad ett ”normalt pris” för renoveringen är. De flesta hamnar inom ett relativt litet spann medan några sticker ut uppåt eller neråt.

Hör med andra bostadsrättsföreningar

Ofta ha bostadsrättsföreningar kontakt med varandra inom närområdet. Ofta handlar det om att få råd och tips av varandra oavsett om det är ekonomiska frågor eller praktiska problem. Kanske finns det någon förening i närheten som för något år sedan utfört stambyte. Vilket företag anlitade de? Var de nöjda och vilken pris fick de betala per lägenhet. Kom ihåg att lägenheterna måste vara relativt lika för att priset ska kunna jämföras.

Söka efter företag inom stambyte

Oavsett vilket företag som ska anlitas bör viss efterforskning ske på Google. Att hitta företagens kontaktuppgifter är enkelt genom att söka efter ”stambyte i Stockholm”. Men när ni fått in offerter bör företagen även kontrolleras en extra gång. Sök på Google på företagsnamnet för att se om många negativa åsikter finns om företaget – kontrollera på recensionssidor – kolla hur gammalt företaget är – och inte minst, kontrollera om det finns med på Svarta Listan. Generellt rekommenderas att företag aldrig anlitas om de är med på Svarta Listan (Råd & Rön´s lista).