Bygg och måla

4 snabba om företagslarm

4 snabba om företagslarm

Här är fyra saker kring företagslarm:

  • Nästan alla företag använder sig av en larmlösning idag.
  • Dessa företagslarm kan se olika ut beroende på företagets behov och önskemål, men målet med larminstallationen är alltid att minska risken för inbrott och andra kriminella handlingar.
  • En del företagslarm levereras som paketlösningar där larmet är direkt kopplat till ett vaktbolag som skickar en patrull till platsen så fort larmet utlöses. Andra larm är mindre aktiva och kan istället ringa upp företagets ansvariga för att bekräfta att en bil ska skickas. Dessa lösningar är ofta billigare i längden, men chansen att hindra pågående brott minskar.
  • Oavsett hur stort eller litet ett företag är så gynnas verksamheten av att ha ett anpassat larmsystem installerat i lokalerna.

Därför bör företag använda larm

Eftersom många företag har material av stort värde i sina lokaler är det förstås en självklar prioritering att skydda sig mot stöld och inbrott på alla tänkbara sätt – varav larm med insats är en mycket effektiv metod. När ett företag installerar larm i sina fastigheter signalerar det till omvärlden att man inte passivt kommer se på om inbrott sker eller skadegörelse begås. Genom att noggrant skylta om att företaget har larm kopplat till snabba insatser kan faktiskt en hel del brott förebyggas, då det avskräcker en del kriminalitet. Att installera företagslarm gör att företagets lokaler blir säkrare och tryggare att vistas i.

2 viktiga anledningar till att installera larm på företaget

  • Ett företagslarm kan leda till ökad säkerhet i lokalerna, vilket kommer få effekter hos både personal, ledning och ägare. I längden ger den ökade tryggheten en bättre arbetsmiljö i företagets lokaler, vilket faktiskt även kan synas på företagets resultat. Dessutom ger det en extra trygghet för den personal som jobbar obekväma tider eller har mycket ensam-arbete i lokalerna.
  • Larmet kommer också att kunna ge en uppfattning om hur utsatt företaget faktiskt är för risker inom den kriminella sfären. Om ett företag hittills inte haft larm kan det vara svårt att veta hur många som rör sig kring lokalerna, men med ett larmsystem kommer dessa händelser att registreras och kunna förebyggas.