Bygg och måla

Värmekällor

Uppvärmning av en bostad är ett kapitel för sig. Det finns inga allmängiltiga lösningar som fungerar optimalt i alla fastigheter. Hur planlösningen ser ut samt om det finns risk för kallras är sådant som har stor inverkan på vad för element som skall användas. I vissa fall är klassiska radiatorer den självklara lösningen som ett komplement till vattenburen värme. De kan också utgöra den enda värmekällan om man inte har dragna vattenledningar för dessa syften. Såväl oljefyllda som direktverkande element finns nu i en rad olika stilar och storlekar. Båda dessa har förnyats avsevärt under åren. Dock dras de med vissa rykten som inte har någon grund. Att radiatorer med direktverkande el skall vara mer exakta än oljefyllda dito är inte någonting som kan styrkas. Inte heller att det skulle vara en annan sorts värme i oljefyllda alternativ. Båda dessa har termostater vilka går att ställa med noggrannhet. Dock kan man anse att oljeuppvärmda alternativ håller värmen bättre i form av eftervärme.

Utbudet radiatorer och konvektorelement har blivit större. Behoven ser olika ut och med detta har en rad nya alternativ efterfrågats. Här finns element för alla rum, stilar samt förutsättningar. Genom att välja rätt värmekällor kan man även påverka luftens rörelse i bostaden vilket ytterligare tillför en hel del till den uppvärmning man söker.

Fläkt i elementet eller inte

Några av dagens element har utrustats med en fläkt. Detta som komplement eller alternativ till draget i ett konvektorelement. När man bidrar till rörelse i rummet sker uppvärmningen snabbare och blir jämnare än om man har allt för avgränsade element. Beroende på hur man har inrett i bostaden kan det behövas olika stora element för att värme inte skall stängas in bakom soffor eller hyllor. Likaså kan man i vissa öppna planlösningar behöva installera lägre och längsgående element för att stävja eventuell risk för kallras. Det finns mycket att läsa för den som vill sätta sig in i hur man gör för att värma upp huset optimalt. Vanligtvis är det en rad faktorer som väger in i helheten och som inte låter sig viftas bort.

En parameter man kan vinna på att studera är hur mycket värme som försvinner ut genom skarvar och fönster. Även om man har ett relativt nytt boende är det vanligt att åtskillig värme smiter ut. Detta kan man komma tillrätta med genom att stänga eventuella luckor i husets öppningar. I kombination med rätt element bidrar det stort till uppvärmningen.