Bygg och måla

Slyröjning i Stockholm

Oavsett vilken typ av skog eller hur mycket eller hur lite skog du har, kan du behöva röja sly. Du kanske äger många hektar med skog och vet säkert därför vikten av att röja, och då i tid, eller så har du en tomt hemma eller vid sommarstugan som kanske börjar se lite vildvuxen ut. Som husägare vill man väl ha en bra sikt över sin egen tomt och att den också ser bra ut. Man vill att barnen ska kunna leka på tomten och att man kan njuta av och i sin egen trädgård, och då kan det behövas visst underhåll av trädgården eller tomten. För större behov finns bra företag inom slyröjning i Stockholm att kontakta.

Slyröjning i plantskog

I en plantskog är faktiskt det viktigaste arbetet att röja sly eftersom dessa unga plantbestånd hotas av gräs, lövsly och buskar. Vid en slyröjning tar man helt enkelt bort sly kring plantorna, vilket skulle annars kunna hindra tillväxten hos plantorna. Även djur som älgar, hjortar, sorkar och svampsjukdomar kan göra att de unga och små plantorna inte kan utvecklas eller försvinner helt. Vid en slyröjning tas de övriga träd bort som man anser eller bedömer stör utvecklingen av de huvudplantor av det trädslag som finns eller ska finnas i skogen. Slyröjningen ska göras när plantorna är ungefär en meter höga så cirka 3-5 år efter planteringen. Exakt hur röjningen ska ske kan se olika ut beroende på huvudträdslaget i skogen.

Att anlita hjälp med slyröjning i eller kring Stockholm

Det finns många företag som kan erbjuda dig hjälp med slyröjning och andra skogs- och trädgårdsrelaterade tjänster, och i eller omkring Stockholm är inget undantag. Här finner du flera företag som arbetar med slyröjning. Att anlita ett professionellt företag som kan hjälp dig med dina behov och önskemål, kan vara en god idé. Förutom att göra själva arbetet måste även det återstående materialet flisas eller transporteras bort, och visst finns det roligare saker att spendera sin tid på? Man kan till exempel beställa punktinsatser som beskärning, häckklippning, slyröjning och trädgårdsröjning. Du kanske har ett hus som ska säljas? Det har visat sig att en attraktiv trädgård och tomt kan höja priset på försäljningen.