Bygg och måla

Finare trädgård med trädgårdsdesign eller styling

Önskas en finare trädgård kan en trädgårdsarkitekt anlitas. Men ska trädgårdsdesign, trädgårdsstyling eller enbart rådgivning bokas? Lär dig skillnaderna så att rätt tjänst beställs.

Trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign handlar om att en trädgårdsarkitekt designar trädgården utifrån både funktion och estetik. De måste därmed exempelvis ta hänsyn till:

  • Vilka växter passar? Hur lätta behöver de vara att sköta? I vilket väderstreck hamnar de? Vilka färger matchar?
  • Vilken funktion ska olika delar av trädgården ha?
  • Uteplatser, gångar eller kanske en hammock?

Vanligtvis innebär trädgårdsdesign ett hembesök där arkitekten ser på förutsättningarna i trädgården samt lyssnar på kundens behov. Andra steget kan vara att skapa en moodboard som består av ett collage av olika bilder. Detta för att kunden ska få sig en bild av hur det skulle kunna bli. Om denna godtas skapas en tydligare ritning över trädgården. Därefter kan arbetet påbörjas att genomföra de olika förändringarna. Trädgårdsdesign handlar alltså främst om att skapa en ritning – det är inte säkert att det sedan är samma arkitekt som genomför ändringarna.

Trädgårdsstyling

Trädgårdsstyling innebär inte lika stora ingrepp i trädgården som vid trädgårdsdesign. Istället utgår trädgårdsarkitekten från vad det finns grund att ”jobba vidare på” och utgår från målet med stylingen. Det är en tjänst som inte innebär permanenta förändringar utan passar exempelvis bra inför ett bröllop i trädgården, en stor fest eller bara för att få fint till midsommar. I och med att det är betydligt mindre arbete kommer även priset bli lägre än vid trädgårdsdesign.

Trädgårdsrådgivning

Trädgårdsrådgivning passar för dig som har många frågor och tankar kring din trädgård och vill ha någon kunnig att fråga. Trädgårdsarkitekten kommer 1 – 2 timmar till trädgården och går igenom de frågor som kunden har. Det kan därmed både handla om konkreta råd om hur vissa växter ska skötas till enkla planeringar över hur trädgården kan förbättras.

En tjänst som uppskattas av personer som gärna gör förändringarna själv men vill ha lite stöd på vägen och någon att bolla idéer med. Det är därmed kunden som för anteckningar, ställer frågor och styr samtalet. Arkitekten ställer upp med tid och kunskap men har inget arbete att utföra efter att timmarna i trädgården är över. Vilken hjälp krävs för att din trädgård ska bli fin?