Bygg och måla

Pvc fönster – Fördelaktigt och flexibelt

Pvc fönster har en rad fördelar mot exempelvis klassiska träfönster. Tack vare dess konstruktion skapas även stor flexibilitet gällande utformning och design.

Fördelar med pvc fönster

 • Underhållsfria
  Önskas underhållsfria fönster är det pvc fönster som ska väljas. De behöver ytterst sällan målas om och står emot väder och vind effektivt.

 • Isolering
  De mer avancerade fönstren har profiler av stål och vanligtvis 5 – 6 kammare. Stålet är inneslutet i en kammare vilket därmed innebär att de inte kan leda kylan vidare till nästa kammare. På detta sätt skapas ett fönster med hög isoleringsförmåga. Detta både för att hålla ute kyla och ljud.

 • Enkelt att anpassa
  Många återförsäljare erbjuder sina kunder helt måttanpassade pvc fönster. I dessa fall är det även vanligt att det går att välja olika spröjsar, glastyper, öppning m.m. På detta sätt kan de anpassas helt utifrån det behov som finns.

 • Hög inbrottssäkerhet
  Pvc fönster kan konstrueras med glaslister invändigt. Det ökar delvis inbrottssäkerheten.

En del av dessa fördelar hittas även på fönster i annat material. De två punkter som däremot väger tyngt är isoleringen och att de är underhållsfria. Det är oftast dessa två faktorer som är avgörande när just pvc väljs före annat material.

Dreh-kipp – En smidig öppningslösning

Det vanligaste alternativet på öppning av pvc fönster är Dreh-kipp. I detta fall är fönstret sid-bottenhängt och inåtgående. Vrid handtaget uppåt och öppna fönstret så att det hamnar i vädringsläge. Vrid handtaget åt sidan för att öppna det inåt varpå fönstret lättare kan putsas. Det finns även ett tredje sätt att öppna dem, microöppning. Det är en minimal öppning som innebär att det kommer in luft – utan att fönstret egentligen är öppet. Ett sätt att öka vädringen utan att öppna upp det för intrång utifrån.

Det finns även fortfarande pvc fönster som öppnas utåtgående och är sidohängda. Dessa kallas ibland för ”gammeldags fönster” och syftar på den upphängning som varit vanlig under mycket lång tid. Utöver det finns även utåtgående vridfönster samt toppstyrda.

Välja fönster – alternativen

 • Vilka mått ska de vara?
  Be en hantverkare att komma hem till dig för att ta alla mått. Det är enklast och säkrast.
 • Vilka spröjsar önskas?
 • Vilken kulör önskas?
 • Vilken glastyp bör väljas?
  Här är det främst isoleringsbehovet som avgör. Men i vissa fall önskas även extra hållbara glas som kan stå emot mer påverkan.