Bygg och måla

Bandmaskin – en bra investering

Bandmaskin - en bra investering

Bandmaskiner är ett vitt begrepp som inkluderar allt från enklare handhållna bandmaskiner för manuell användning till mer avancerade, automatiska bandmaskiner för bandning av produkter på pall. Mindre bandmaskiner lämpar sig väl för det mindre eller medelstora företaget som inte bandar på regelbunden basis, medan helautomatiska bandmaskiner är bättre anpassade för bandning av större volymer. Bandmaskiner använder ofta plastband av polypropylen (PP), men kan även använda plastband av polyester (PET) eller stålband.

Särskilt om företaget hanterar större volymer av produkter som behöver bandas kan det vara en bra idé att investera i en bandmaskin. Det finns både maskiner som bandar horisontellt och vertikalt, även om vertikal bandninge är vanligare. Det finns ett stort utbud av bandmaskiner på marknaden, varav vissa är semiautomatiska och andra helt automatiska.

Undrar du vilken som är den främsta skillnaden mellan helautomatiska bandmaskiner och automatiska sådana? En automatisk bandmaskin är i behov av visst manuellt arbete i form av en medarbetare som placerar gods på maskinens bord och trycker på en knapp för att starta bandningen, eller använder en fotpedal för att göra detsamma. En helautomatisk bandmaskin sköter hela denna process per automatik. Det gör att de automatiska maskinerna ofta kan användas i en helautomatisk produktionslinje.

Vem bör investera i en bandmaskin?

Alla företagare som på daglig basis hanterar frakt och förvaring av gods är väl medvetna om de svårigheter och hinder som bandningen för med sig. För att underlätta denna process och säkerställa att företagets kunder får de kvalitetsprodukter som de betalar för, utan att skador uppstår under förvaring eller transport, kan det vara en bra idé att investera i en bandmaskin.

Genom att investera i en bandmaskin får du prisvärd automation som kommer öka produktiviteten på företaget. Bandmaskinen underlättar arbetet med att banda förpackningar och kan ofta anpassas till flera olika storlekar på produkter. Detta gör att bandningsprocessen kan maximera produktionstakten. Ju högre krav ditt företag ställer på bandningsprocessen och ju större volymer som bandas på daglig basis, desto högre krav ställs på den bandmaskin som utför detta arbete. En bättre bandmaskin kan också öka produktiviteten mer än en enklare maskin.