Bygg och måla

Sanera mögel på Orust?

Mögelsanering är något som du bäst låter experterna ta hand om. Det är inte helt enkelt att säkerställa att möglet dödas och utrotas helt utan det krävs erfarenhet för att vara säker på att möglet utrotas helt och framförallt att det inte kommer tillbaka igen.

Har du upptäckt mögel i ditt hem i Orust så kan du försöka att ta bort det själv om mögelangreppet är litet. Då använder du enklast något rengöringsmedel eller ättika eller klorin. Att borsta bort mögel fungerar oftast inte eftersom rötterna stannar kvar och möglet försvinner alltså inte. Att sätta in en avfuktare är inte en effektiv metod för att sanera mögel men det är en mycket bra metod för att motverka mögel. Men att sätta in en avfuktare när möglet inte är ordentligt sanerat kan snarare förvärra situationen och sprida mögelgifterna ytterligare. Mögel är farligt för hälsan och kan orsaka allergier. Om du har en omfattande mögelangrepp i ditt hem bör du anlita mögelsanerare i Orust som hjälper dig att se till att arbetet blir professionellt gjort.

Mögelsanering med ozon eller kemi

Mögelsanering på Orust görs oftast med hjälp av ozon eller kemi. Metoden kemi betyder att man använder giftiga kemikalier för att se till att möglet helt dör. Denna metod innebär att man måste hantera giftiga vätskor och därför görs det bäst av experter på området. Den andra metoden, ozon, dödar det ytliga möglet och tar även bort mögellukt. Ozon bryter även ner oljemålningar och därför bör du ta bort dina oljemålningar innan en mögelsanering påbörjas. En anledning att anlita experter på området mögelsanering på Orust är att hus där det är röta och där bärande konstruktioner kan behövas åtgärdas kan vara riktigt komplicerade att ta hand om och därför lämnar du det enklast åt personer med kunskap. Det är även viktigt att ha ordentliga skyddskläder när man gör mögelsanering på Orust. När mögel har sanerats så måste man säkerställa att möglet aldrig kommer tillbaka. Detta gör man enklast med en avfuktare. Ett proffs kan hjälpa dig att hitta en avfuktare som passar för det utrymme där du har haft mögel för att vara säker på att möglet inte kommer tillbaka.