Bygg och måla

Traditionellt eller partiellt stambyte?

Att genomföra ett stambyte är både tidskrävande och dyrt – men dock nödvändigt. Som förening eller fastighetsägare finns dock flera alternativ att välja bland – det kan till exempel gå att renovera rör och ledningar för att skjuta det stora stambytet på framtiden men det finns också något som kallas för partiellt stambyte. Läs mer om vad som skiljer detta från det traditionella bytet här.

Traditionellt stambyte

Traditionellt stambyte kallas det stambyte där man byter ut alla rör och ledningar i ett svep. Detta är det vanligaste, eftersom det också är vanligt att dom rör och ledningar som finns har funnits i fastigheten lika länge, och därmed också ha slitits på lika länge.

Ett traditionellt stambyte är ett väldigt stort arbete, eftersom man först och främst behöver riva så pass mycket i fastigheten att stammarna går att komma åt. Därefter byter man ut dom och sedan måste alla tät, – och ytskikt återställas. Det säger sig självt att det både tar lång tid och kostar mycket pengar – och denna åtgärd är något som kan stressa upp både fastighetsägare och dom som bor i den aktuella fastigheten.

Partiellt stambyte

Det vanligaste är som sagt att man byter alla stammar samtidigt – men det finns också ett annat alternativ och det kallas för partiellt stambyte. Det innebär att att man byter ut rör och ledningar i omgångar – alltså att man delar upp arbetet och gör lite i taget. Det finns både för, – och nackdelar med denna metod och en fördel är att kostnaden inte bli så stor vid ett och samma tillfälle, utan att den delas upp. Till nackdelarna hör till exempel:

  • Arbetet kan komma att pågå i flera år, vilket kan vara störande för dom boende
  • Det finns vissa risker med att dela upp arbetet

Ytterligare alternativ

Kan man inte genomföra ett traditionellt stambyte, till exempel på grund av dålig ekonomi, och samtidigt inte vill ta riskerna med att välja ett partiellt finns i vissa fall även andra alternativ. Något som är både billigare och enklare att genomföra är så kallad relining eller rörinfodring, vilket innebär att man renoverar stammarna istället för att byta om dom.

På så vis kan man förlänga livslängden och skjuta det omfattande bytet ett par år på framtiden men det gäller förstås att stammarna är i tillräckligt gott skick för att detta ska vara en bra lösning.