Bygg och måla

Trädfällning i Enköping

För privatpersoner som behöver fälla träd på sin trädgård finns det en del saker att tänka på. Det finns nämligen en del risker med trädfällning i tätbebyggda områden, om det inte utförs på rätt sätt. Ett träd som kapas längst ner riskerar att falla åt fel håll eftersom man inte får samma kontroll över fallet. Det är oftast bättre att anlita professionell trädfällning i Enköping som kan hjälpa till med sin expertis och kunskap. Vanligtvis kapar man större träd i sektioner för att på så vis kunna kontrollera utfallet bättre. Men ibland krävs även speciell utrustning, särskilt om det gäller riktigt stora och höga träd. Skylift kan behövas för att fälla dessa träd.

Få hjälp med avancerad trädfällning i Enköping

Vissa träd är svårare att fälla än andra. Det kan dels bero på trädets storlek och höjd men även positionen. Om trädet står väldigt nära elledningar eller byggnader, finns risken för skador. När du anlitar professionella trädfällare får du dock all hjälp du behöver. Men vad innebär avancerad trädfällning i Enköping? Bland annat:

  • Det kan innebära att trädfällaren behöver klättra upp i trädet för att kapa del för del.
  • Det kan även innebära att trädet är så pass stort att det behövs speciella maskiner, som skylift.

Att själv fälla träd är fullt möjligt, men då bör du säkerställa dig om att trädet kan falla fritt och inte riskerar att ramla över något, som hus, bilar eller ännu värre, personer. Dessutom krävs det en hel del kunskap om hur du ska beräkna själva fallet av trädet. Om det blåser riskerar trädet att falla åt fel håll, i värsta fall kan du riskera att hamna under trädet. När professionella trädfällare utför arbetet börjar de alltid med en planering. Bland annat går de igenom fallriktningen, bland annat genom att mäta avstånd till omkringliggande byggnader och elledningar. Ingenting lämnas åt slumpen alltså.

Om du vill slippa oroa dig över fallna träd på bilar och hus är det alltid bäst att anlita professionella företag för trädfällning i Enköping. Dels går jobbet betydligt snabbare och smidigare och dessutom slipper du själv köpa eller hyra in den utrustning som krävs (motorsågar, arbetskläder, sågar och maskiner).