Bygg och måla

Polyuretan inom byggsektorn

Polyuretan används bland annat inom gjutning och tillverkning av produkter inom byggsektorn. Plasten är extremt flexibel vilket innebär att den kan produceras i flera olika hårdheter och med olika funktioner. Exempel på produkter som skapas är stödformar, gjutformar, golvdetaljer och modeller.

Hård polyuretan
Hård polyuretan används exempelvis till att skapa modeller och detaljer. Hållbarheten är en av dess styrkor och dessutom kan materialet anpassas utifrån olika behov av funktioner. Andra exempel är att prototyper skapas som sedan ligger till grund för produktion av kommande produkter.

Mjuk polyuretan
Mjuk polyuretan används exempelvis för att skapa gjutformar. Flera tillverkare anger att dessa har ”överlägsen slitstyrka” i förhållande till andra material som kan användas till samma produktion.

Exempel på artiklar av polyuretan

    • Som gjutmaterial

Denna sort av polyuretan kan vara snabbhärdande och kan därmed användas för att gjuta olika produkter, detaljer och prototyper. Beroende på vad som ska produceras kan olika formar användas. Bland annat silikonformer används vid denna produktion.

Ett bra material om ett snabbt och hållbart resultat efterfrågas. Det är även möjligt att använda detta tillsammans med exempelvis metallpulver för att på detta sätt kallgjuta metall.

    • Polyskum

Polyskum har funktionen att det expanderar extremt mycket. Det finns exempel på skum som expanderar 25 gånger efter att det applicerats. Det kan därmed användas till att både fylla upp och förstärka. När det härdar blir det mycket hårt samtidigt som dess vikt är låg. Det sammantaget öppnar upp för användningsområden där andra material inte kan fylla samma funktion.

Det kan användas för gjutning och även för isolering. Vid gjutning kan formar användas av gips, metall, silikon med mera.

    • Skulpturblock

Polyuretan i skulpturblock ser ut som block av frigolit men har betydligt högre hållbarhet. Det går att skulptera i likhet med en sten, ett träblock eller med gips. Det går även att på detta sätt skapa det utseende exakt som önskas utan att vara behov av en gjutningsmall.

Dessa används bland annat av skulptörer som ett grundmaterial varpå en skulptur skapas. En fördel är att det finns stor flexibilitet gällande behandlingsalternativ efter att skulpterandet är klart. Det går exempelvis att måla den eller klä skulpturen med cement, gips eller annat material. På detta sätt skapas ett hårdare skal utanpå den mall som skapats.