Bygg och måla

Svenska gummitillverkare

Sverige har en relativt lång historia av duktiga gummitillverkare. Kan du gissa företaget?

Gummitillverkare 1
Ett företag som har samma namn som den ort i Småland som de är belägna i. Företaget är en av Sveriges största gummitillverkare och har ca 320 personer anställda. Omsättningen är, enligt Wikipedia, 650 miljoner. Idag är företaget ett dotterbolag till koncernen Hexpol.

Gummitillverkare 2
Ett multinationellt företag som egentligen inte förknippas med Sverige. Det är en av världens största gummitillverkare inom däck och grundades 1898. Mellan åren 1939 och 1982 fanns en del av företagets produktion i Sverige. Detta via ett dotterbolag med liknande namn.

Företaget är amerikanskt och det var därför lite komiskt att produktionen som började i Sverige genomfördes i en fabrik i ett kvarter med namnet ”Amerika”. Den svenska produktionen var som störst 1970 och då var det ca 14 000 personer i Norrköping som var anställd av företaget. Idag finns inte produktion längre inom landet.

Gummitillverkare 3
Även detta företag har en lång historia genom att de grundades 1891. Ett svenskt företag som hade sin produktion i Helsingborg. Under vissa årtionden var det den överlägset största arbetsplatsen i denna stad. Man räknar med att ungefär 3000 personer jobbade på fabriken och till skillnad mot många andra industrier var en stor andel kvinnor.

Det grundades av Johan Dunker som även var en känd affärsman. I början var det enbart produktion av galoscher men sedan växte det och utbudet breddades till att bli en bred gummitillverkare inom ett flertal segment. Under en period var de den ledande aktören på den svenska gummimarknaden – men även ett stort exportföretag. Däremot var det även internationaliseringen som påverkade företaget negativt. Från 60-talet växte konkurrensen från utländska gummitillverkare och lönsamheten minskade kraftigt. År 1979 fick verksamheten läggas ner. Det var då enbart 600 personer kvar – vilka alla fick gå. Delvis fortsatte produktionen men i nu i mindre skala och mer nischad. Exempelvis så lever flera varumärken kvar inom skor. Detta både inom svenska och utländska företag.

Gummitillverkare 4
En gummitillverkare som grundades 1905 med ”gummifabrik” som del av namnet. Företaget har minst sagt vuxit sedan dess och är idag en global industrikoncern med över 24 000 anställda. Däremot har fokus ändrats till att vara mer mot gruvor och metallbearbetning än gummi.