Bygg och måla

Stambyte eller Relining. Vad är skillnaden?

Vad betyder de olika orden inom avloppsrenoveringen egentligen? Här presenteras förklaring på:

  • Avloppsspolning
  • Avloppsfilmning
  • Byta stammar
  • Stambyte
  • Relining
  • Partiellt stambyte

Avloppsspolning

Avloppsspolning sker för att rengöra avloppsrören från beläggningar, kraftig smuts samt saker som fastnat på vägen. Med speciella maskiner skapas ett betydligt högre tryck i rören än vad som annars är ”normalt”. Ett tryck som kan anpassas utifrån vad det primära målet är med avloppsspolningen. Kan genomföras regelbundet, med något årsintervall, för att underhålla rören eller för att få bort direkt problem vilket då brukar visa sig i dålig avrinning via avloppet.

Avloppsfilmning

Avloppsfilmning genomförs både för att undersöka rörens kvalité samt för att hitta eventuella felaktigheter som behöver åtgärdas. Visar filmen att det är beläggningar kan avloppsspolning vara lösningen. Hittas istället skador kan en renovering av rören behöva ske.

Byta Stammar

Att byta stammar innebär att de stora huvudstammarna (VVS) byts ut i en fastighet. Detta sker när stammarna är så dålig kvalité att de behöver bytas innan en större vattenskada uppstår. Generellt brukar 50 års livslängd nämnas på stammar men det kan skilja relativt mycket.

Arbetet med att byta stammar är mycket omfattande. Från att första steget tas i processen till att stammarna är bytta kan man räkna med 1 – 2 år. För de som bor i lägenheten innebär det även stor påverkan då hantverkare behöver ha tillgång till boendet 5 – 8 veckor. Under dessa veckor kan toalett och dusch vara obrukbar. Att byta stammar är därmed sista alternativet – men något som krävs på äldre bostäder.

Stambyte

Stambyte är samma sak som att byta stammar. Stambyte är däremot själva tjänsten som byggföretagen erbjuder.

Relining

Eftersom det är mycket kostsamt att byta stammar är det viktigt att först kontrollera om det finns alternativ med lägre kostnad. I vissa fall kan nämligen relining användas. En teknik som innebär att ett inre rör monteras i det äldre röret. Tekniken kallas just för rör-i-rör och innebär lägre kostnad och mindre påverkan på fastigheten. Däremot är det inte alltid som relining är möjligt att genomföra.

Partiellt Stambyte – Byta stammar succesivt

Partiellt stambyte innebär att fastighetsägaren väljer att byta stammar succesivt. När ett badrum ska renoveras ”passar man på” att byta ut delar av de rör som annars hade bytts vid ett stort stambyte. Därmed blir det mindre renovering som behöver ske i just den lägenheten när det är dags att byta stammar i hela fastigheten.