Bygg och måla

Skapa egen odlingsjord med en varmkompost

Mat- och trädgårdsavfall, en bra behållare för varmkompost och tålamod, det är alla ingredienser som en odlare behöver investera för att skapa en framgångsrik kompost. Med tiden kommer maskar och andra nerbrytare att söka sig till det näringsrika organiska avfallet och omvandla det till mullrik jord – perfekt för nästa säsongs odling. Varmkomposten är en bra investering för alla som har en trädgård, den är lättskött och ökar graden av självförsörjning i odlingen. Eftersom komposten skyddas från kyla kommer den fortsätta omvandla organiskt avfall till jord även på vintern, även om det går lite långsammare när temperaturen kryper neråt.

Så funkar en varmkompost

Komposten är ett effektivt och enkelt sätt att kontrollera och snabba på den naturliga nedbrytning som sker i naturen. För att processen ska fungera är det viktigt att komposten är lagom fuktig, och det är därför bra om behållaren kan placeras i skuggan. Fukten får maskar och andra kryp att må bra och jobba effektivt med omvandlingen från avfall till jord. Om det är en längre period av torka och värme kan komposten behöva vattnas för att fungera optimalt. Samtidigt är det viktigt att vattnet inte blir stående och dränker mikrolivet i komposten, då det innebär att det inte bildas jord på ett effektivt sätt. En bra metod för att få en lagom fukthalt är att täcka bottnen med kvistar och grenar, och att blanda in lite kvistar med jämna mellanrum under odlingssäsongen. Detta gör att överflödigt vatten kan rinna undan. Har man inte tillgång till kvistar kan löv eller spån vara ett bra alternativ.

Fyra fördelar med kompostering

  • Kompostering är ett av de enklaste och mest konkreta sätten att minska sitt ekologiska fotavtryck, något som allt fler är intresserade av idag.
  • Näringen som finns i mat- och trädgårdsavfall får cirkulera lokalt och naturligt, vilket bidrar till att behålla jordens bördighet.
  • Med en kompost minskar behovet av att köpa gödsel och näring till trädgården, eftersom jordens näringsämnen bevaras från år till år.
  • Komposten bidrar även till att bevara den biologiska mångfalden, och kan göra trädgården mer attraktiv både för fåglar och rovinsekter som äter skadeinsekter ur jorden.