Bygg och måla

Dagens postbox har anor från 1960-talet

En postbox är kort och gott en box med flera olika postfack. Dessa boxar blir en allt vanligare syn i svenska flerfamiljshus. Detta beror på att det finns flera fördelar med dessa fastighetsboxar jämfört med andra lösningar för posthantering. Till exempel ger boxarna de boende ett tryggare och bekvämare sätt att kolla posten.

Men även om man skulle kunna tro att detta är ett nytt påfund har det äldre anor än vad man kanske skulle kunna tro. Faktum är att boxar av dessa slag har använts för posthantering redan sedan i mitten av 1960-talet på andra sidan Atlanten. USPS lanserade på den tiden USA:s första postbox av detta slag. Även då rörde det sig om en centralt placerad box som de boende kunde använda för att kolla sin post.

Precis som den amerikanska posten USPS upptäckte fanns det många fördelar med att använda dessa boxar. De fann bland annat att dessa effektiviserade deras postutdelning i flerfamiljshus. Sedan den har därför fastighetsboxar varit väldigt populära i det stora landet i väst. Och på senare år har de alltså även letat sig över Atlanten och blivit allt vanligare även här hemma i Sverige. En postbox från Dinbox har högsta säkerhetsklass.

En postbox har många fördelar mot ett brevinkast

En postbox har flera fördelar gentemot ett brevinkast eller någon annan lösning för postutdelning. En av dessa är säkerheten. En fastighetsbox har nämligen flera olika postfack som allesammans är låsta och endast du som lägenhetsinnehavare har nyckeln till ditt fack. Därmed behöver du inte oroa dig för att någon av de andra boende i fastigheten skulle kunna kolla din post. Dessutom finns det en huvudnyckel som ofta innehas av brevbäraren, som kan öppna alla facken.

Några andra fördelar med fastighetsboxar är dessa:

  • Brev och mindre paket med mått på uppemot 8 x 25 x 35 cm kan tas emot direkt i brevfacket.
  • Då inget brevinkast krävs på lägenhetsdörrarna kan säkrare dörrar installeras till lägenheterna i fastigheten.
  • Avsaknaden av brevinkast minskar även drag, lukt och buller från trapphuset som kan leta sig in i lägenheten.
  • Du får ett personligt postfack i boxen som är kopplat till din bostad. Andra operatörer än PostNord kan också dela ut post till ditt fack.