Bygg och måla

Svenska gummitillverkare

Sverige har en relativt lång historia av duktiga gummitillverkare. Kan du gissa företaget? Gummitillverkare 1 Ett företag som har samma namn som den ort i Småland som de är belägna i. Företaget är en av Sveriges största gummitillverkare och har ca 320 personer anställda. Omsättningen är, enligt Wikipedia, 650 miljoner.

Fortsätt läsa

Sanera mögel på Orust?

Mögelsanering är något som du bäst låter experterna ta hand om. Det är inte helt enkelt att säkerställa att möglet dödas och utrotas helt utan det krävs erfarenhet för att vara säker på att möglet utrotas helt och framförallt att det inte kommer tillbaka igen. Har du upptäckt mögel i

Fortsätt läsa

Välja företag för stambyte i Stockholm

Då stambyte är ett av de största renoveringsprojekt som en bostadsförening genomför bör styrelsen lägga stor vikt vid att välja rätt företag för tjänsten. Ett företag som kan erbjuda hjälp, projektering och totalentreprenad på ett sätt som möter föreningens behov. Oberoende kontroll av stammar Det finns oberoende konsultföretag som kan

Fortsätt läsa

Bygga solpaneler på Gotland

Intresset för solpaneler, främst på Gotland, har ökat genom åren på grund av olika faktorer som till exempel olika slags ekonomiskt stöd till investeringarna samt en billigare teknik. I Sverige har just solpaneler använts sedan 1970-talet och då främst till husvagnar, båtar och fyrar. Det är Energimyndigheten som testar kvaliteten

Fortsätt läsa

Bättre insynsskydd

Avsett hur ofta man använder bilen och vilka ärenden man har, kan det kännas bra med ett visst insynsskydd. Det är inte alltid man är intresserad av att ha fri insikt oavsett var man befinner sig. Det finns ett flertal olika sätt att komma till rätta med denna fråga. Å

Fortsätt läsa

Värmekällor

Uppvärmning av en bostad är ett kapitel för sig. Det finns inga allmängiltiga lösningar som fungerar optimalt i alla fastigheter. Hur planlösningen ser ut samt om det finns risk för kallras är sådant som har stor inverkan på vad för element som skall användas. I vissa fall är klassiska radiatorer

Fortsätt läsa

DEN sängen!

Valet av säng är otroligt svårt och det finns en hel del att välja mellan som man kanske inte ens kände till fanns. De flesta köper inte säng mer än några gånger under livet, så att man inte håller sig a jour med vad som händer på sängfronten är kanske

Fortsätt läsa